Lid worden?

Vul hier uw gegevens in    inschrijven 

Een vereniging voor vogelliefhebbers. Bent u geïnteresseerd, wilt u lid worden of donateur?

 

 Neem dan contact met een van de bestuursleden.

 

  De contributie voor senioren bedraagt per 1 januari 2017  € 35.00 per jaar. (vanaf 18 jaar).

  Jeugd en donateur  leden betalen € 25.00 per jaar aan contributie.

  Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van 5,00 euro administratiekosten.

  De contributie moet elk jaar voor 1 december voldaan zijn.  

 Het bedrag kan worden overgemaakt op banknummer  NL80 SNSB 0913123641 SNS bank.
 

 U ontvangt dan tevens het maandblad van "Onze Vogels" en daarnaast hebt u de mogelijkheid om ringen te bestellen.