jaaroverzicht ledenvergaderingen 2018.

19  febr.  Jaarvergadering 20.00 uur De Jeugd.

09 mrt.    NL doet vrijwilligerswerk bij de speeltuin.

19 mrt.    Ledenvergadering. Bestellen ringen laatste ronde 2018. Uitlevering uiterlijk 15 mei.

16 apr.    Ledenvergadering. Bestellen ringen 1e ronde 2019. Uitlevering na 1 oktober.

14 mei.    Ledenvergadering. Bestellen 2e ronde 2019. Uitlevering uiterlijk 15 december.  Lezing van Dhr. H.Kamp aanvang 20.00 uur.

24 juni.    BBQ. aanvang 16.00 uur.

09 sept.    Hokkendag

17 sept.   Ledenvergadering. Bestellen 2e ronde 2019. Uitlevering uiterlijk 15 december. Uitgifte TT- formulieren en advertenties en inleveren verloting artikelen.

15 okt.    Ledenvergadering. Advertenties en verlotingartikelen inleveren. Bestellen ringen 3e ronde 2019. Uitlevering uiterlijk 1 april.              

29 okt.    Inleveren O.T.T. inschrijfformulieren.

20 nov.    Opbouw TT 09.00 uur. Vogels inbrengen van 18.30 - 20.00 uur.

21 nov.    Keuring vogels aanvang 09.00 uur. Vanaf 15.00 uur alle bestuursleden aanwezig.

22 nov.    Voeren vogels 09.30 uur. Zaal versieren vanaf 19.00 uur.

23 nov.    Voeren vogels 09.30 uur. Opening TT 20.00 uur voor alle leden.

24 nov.    Voeren vogels 09.00 uur. Zaal open voor bezoekers van 10.00 - 17.00 uur.

25 nov.    Voeren vogels 09.00 uur. Zaal open voor bezoekers van 10.00 - 16.30 uur. 10.30 Koffie met krentewegge. Uitgifte vogels om 17.00 uur. afbouwen TT.

26 nov.     Materiaal opruimen bij de speeltuin.            

 

                                                                                   TOT ZIENS OP DE VOGELSHOW U BENT VAN HARTE WELKOM.